BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur:           benoemd  aftredend
   voorzitter       Roy Göttgens        04-2018  04-2024
   secretaris   Robert van Lanschot        04-2019  04-2025
   penningmeester   Cor Mathijssen        04-2023   04-2024
   wnd. voorzitter   Ton Bongers        04-2023   04-2026
           
Programmacommissie:          
   voorzitter   Ton Bongers      
   lid   Robert van Lanschot      
   lid   Hans Eising      
           
Kascommissie 2022:          
   lid   Louis Beckers      
   lid   Henk Bruns