ORGANISATIE

Hier is opgenomen:
– een overzicht van de bestuur- en commissieleden (BESTUUR);
– de statuten en het huishoudelijk reglement (REGLEMENT) en
– de namen van de leden (LEDEN)